V Kubašskom ľemhalze nájdete vyše storočnú kastu i zachovalú truhlu

Slávnostné otvorenie obecného múzea je naplánované na tento štvrtok.

Náradie v Kubašskom ľemhalze v Spišskom Bystrom. Snímka: vmi

Obec Spišské Bystré, pôvodný názov Kubachy, plánuje využívať múzeum predovšetkým na edukáciu, no prispieť má aj k rozvoju cestovného ruchu. Na jeho vzniku sa vo veľkej miere podieľali aj samotní „Kubašania“.

Múzeum sa nachádza v budove sýpky

Prvotná myšlienka vzniku takéhoto múzea skrsla v hlave Pavla Bukovinského. Ten sa venuje histórii a o obci Spišské Bystré napísal aj knihu Kubachy. „Pán Bukovinský mi spomínal, že by chcel v obci niečo také zriadiť, lenže nemal na to priestor. Potom ako som sa stal starostom obce, tak som hľadal vhodné miesto, kde by sa mohla táto jeho myšlienka zrealizovať,“ objasnil  starosta obce Spišské Bystré Marián Luha. Vhodný obecný pozemok našiel v blízkosti Rímskokatolíckeho kostola sv. Michala, avšak bola na ňom postavená stará sýpka z roku 1906.

Múzeum sa nachádza v budove starej sýpky. Snímka: vmi

Súkromný vlastník vyšiel obci v ústrety a budovu jej predal. Hlavným impulzom realizácie obecného múzea bolo získanie finančných prostriedkov od Slovenskej agentúry životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny. Na vybudovanie múzea získala obec päťtisíc eur. S realizáciou projektu začali v obci koncom mája minulého roka a potrebné bolo vypratať celý objekt pôvodnej budovy starej sýpky. „Inventár, ktorý sa tam nachádzal, sme postupne prenášali do skladových priestorov obce a následne sme robili stavebné úpravy. Inventár sme začali ošetrovať a čistiť a postupne prenášať do už hotového obecného múzea – Kubašského ľemhalzu,“ zaspomínal si na práce František Kováčik, zamestnanec obecného úradu.  Finančná injekcia od štátu nestačila, obec musela ešte zainvestovať zo svojich vlastných zdrojov. „Pri samotných prácach nám pomohli naši občania, za čo som im nesmierne vďačný. Hasiči napríklad menili strechu a veľmi pomohli aj členovia klubu dôchodcov, ktorí sa podieľali na zostavovaní samotnej expozície,“ povedal starosta obce Marián Luha a dodal, že múzeum bude slúžiť nielen tejto generácii, ale aj tým budúcim.Obecné múzeum dostalo názov Kubašský ľemhalz podľa starej budovy, ktorá bola omietnutá hlinou a vďaka vhodnej klíme si v nej ľudia uskladňovali celoročne zásoby. Podľa slov starostu sa ešte zopár takýchto ľemhalzov nachádza aj v Spišskom Bystrom.

Unikátom je kasta, hoblík i truhla

Vo vnútri Kubašského ľemhalzu sa nachádza expozícia dobových predmetov dennej potreby, náradia a skladovacích nádob v pôvodnom historickom objekte starej sýpky z roku 1906. Ide o veci, ktoré sa využívali pri poľnohospodárskych prácach v minulosti, ale niektoré z nich sa používajú doteraz.

Časť múzea, ktorá poukazuje na spracovanie ľanu. Snímka: vmi

Jedna časť expozície sa venuje spracovaniu obilia až po jeho uskladnenie. V tejto časti sa nachádzajú staré kosy na kosenie obilia, čistička obilia, cepy a iné. Druhá časť stálej expozície je zameraná na spracovanie ľanu, jej súčasťou sú napríklad kosy, česačky na ľan alebo takzvané trepačky. V tejto časti nájdete aj krosná. „Od žien dôchodkýň, ktoré si ešte pamätajú prácu s krosnami, sme potrebovali pomoc pri zostavení expozície. Ony prišli s nápadom, aby sme tie veci spojazdnili. Teraz je to nachystané tak, aby ľudia videli, aký je postup pri tkaní,“ povedal František Kováčik. Súčasťou expozície sú aj rôzne dokumenty, knihy, oblečenie a iné zaujímavosti, ktoré priniesli miestni „Kubašania“. Okrem týchto predmetov  sa v obecnom múzeu nachádza takmer 120-ročná kasta (veľká drevená truhlica, pozn. red.). Medzi vzácne exponáty jednoznačne patrí starý stolársky hoblík z roku 1884.

Kasta z roku 1904. Snímka: vmi

Pozornosti návštevníkov neunikne ani zachovalá drevená truhla, ktorú našli pri vypratávaní starej sýpky. Niekdajším zvykom totiž bolo mať vopred nachystanú truhlu.

Kubašský ľemhalz bude verejnosti prístupný už tento štvrtok dopoludnia. Na slávnostnom otvorení vystúpia žiaci miestnej základnej školy i folkloristi. O vstup do múzea je potrebné požiadať na obecnom úrade, najlepšie je ohlásiť sa vopred. Do obecného múzea sa dostanete počas pracovných dní v čase od 10.00 do 14.00 h. Väčšie skupiny môžu navštíviť múzeum po dohode aj cez víkendy. Vstup do múzea je bezplatný.

Kubachy – pôvodný názov obce Spišské Bystré, v roku 1294 sa uvádza ako villa Cubach, súčasné pomenovanie od 2. augusta 1948

 

Ľemhalz – pôvodný výraz pre sýpku/sypanec – drevené zrubové stavby zvonku i pod krytinou olepené hlinou

 

Kasta – drevená ručne zdobená truhlica určená na odkladanie oblečenia, ale aj iných predmetov

 

Krosná – nástroj na ručnú výrobu textílií

 

   Veronika MICHALČÍKOVÁ