V Levoči vyrastú dve mestské nájomné bytovky

Mesto ich bude splácať najbližších 30 rokov.

Levoča. Ilustračná snímka: rov

Minulý štvrtok odsúhlasili mestskí poslanci výstavbu dvoch nájomných bytových domov na sídlisku Západ. V bytovkách je plánovaných 48 bytov s priemernou podlahovou plochou 58,45 metrov štvorcových. Osem z nich bude jednoizbových, 40 dvojizbových. Bytovky s bytmi bežného štandardu vybudujú vrátane odstavných parkovacích plôch. Projekt bytových domov vypracoval architekt z architektonického ateliéru Archstudio z Popradu.

Poslanci odsúhlasili čerpanie úveru

Mestské zastupiteľstvo minulý štvrtok schválilo čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 948 220 eur na financovanie projektu, čo je 70 percent oprávnených nákladov na výstavbu 48 nájomných bytov. Bytovky budú z 30 percent financované z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby vo výške takmer 835-tisíc eur. Poslanci odsúhlasili aj čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške 104-tisíc eur na financovanie technickej vybavenosti k projektu. Vlastné prostriedky mesta majú byť použité na financovanie technickej vybavenosti a na vykrytie rozdielu z dôvodu zaokrúhľovania sumy poskytnutého úveru a dotácie, ktoré sa zaokrúhľujú na celé desiatky eur nadol.

Nájomnými ostanú novopostavené byty 30 rokov

Mesto sa tiež zaviazalo vyčleňovať v rozpočte finančné prostriedky na splátky úveru, dodržanie nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov, zabezpečenie splácania úveru formou záložného práva k bytovému domu v prospech ŠFRB a ministerstva, zabezpečenie požadovaného úveru bankovou zárukou vo výške minimálne 1,3 násobku požadovaného úveru a ďalšie vyžadované údaje a informácie pre získanie úveru a dotácií na výstavbu predmetného bytového domu a súvisiacej infraštruktúry.

(jat)