V Spišskom Bystrom zainvestovali do obnovy kultúrneho domu

Vlani sme zrealizovali niekoľko investičných akcií, a to nielen z vlastných zdrojov, ale aj vďaka dotáciám, či už z rozpočtu Slovenskej republiky, alebo Európskej únie. Podarilo sa nám zrealizovať opravu havarijného stavu strešnej konštrukcie na budove základnej školy, znížiť energetickú náročnosť požiarneho domu a zároveň zmodernizovať jeho interiér.

Obec Spišské Bystré. Snímka: FB Sp. Bystré

Zrealizovali sme prestavbu kuchyne základnej školy, zriadili prvé obecné múzeum Kubašský ľemhalz a zrekonštruovali vnútorné priestory obecného úradu. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na najväčšej investícii – prístavba a prestavba kultúrneho domu v hodnote viac ako 1,2 milióna eur. Medzi naše hlavné priority v najbližšej dobe patrí dobudovanie a otvorenie kultúrneho domu, na ktorý sa už teraz všetci tešíme. Máme rozpracované projekty na výstavbu zberného dvora a taktiež prístavbu materskej školy, nakoľko v súčasnosti už nemáme kapacitu na prijímanie nových detí. Z Úradu vlády SR sa nám podarilo získať financie na športové a detské ihrisko. V obci plánujeme vysadiť sto stromov a to vďaka projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. Plánujeme doplniť infraštruktúru obce novým chodníkom na ulici Michalská. Všetko však závisí od financií. Aj tento rok sa môžu ľudia tešiť na tradičné akcie, ktoré v obci organizujeme v spolupráci s aktívnymi občianskymi združeniami. Ide o podujatia Guľášová sobota, Jánske ohne, Deň detí  a návštevníkmi obľúbený  Kubašský festival s Petrom Stašákom. Zo športových  akcií spomenieme bežecké preteky Kubašská 10°, Podtatranskú  hasičskú ligu a súťaž Železný hasič. Pre milovníkov prírody a turistiky SKT organizuje Zimný prechod Kráľovej hole a svoje nezastupiteľné miesto majú aj futbalové či stolnotenisové ligové zápasy.

Marián LUHA

    starosta obce Spišské Bystré