Weberove dejiny Spišskej Belej vyšli prvýkrát v slovenčine

Knihu po šiestich rokoch príprav predstavili v miestnom evanjelickom kostole.

Pôvodné a nové vydanie Weberovej histórie Spišskej Belej. Snímka: rov

Po takmer 130 rokoch od vydania knihy Geschichte der Stadt Béla autora Samuela Webera vyšiel prvýkrát jej slovenský preklad História mesta Spišská Belá. Stojí za ňou zostavovateľ Milan Vdovjak a prekladateľka Martina Remiašová. Nejde však len o preklad pôvodnej knihy. Publikácia je doplnená o najnovšie poznatky z histórie mesta, množstvo fotografií, pohľadníc, máp a poznatkov, ktoré v čase vydania pôvodnej knihy ešte neboli často na svete. Slávnostné uvedenie knihy sa uskutočnilo v piatok v evanjelickom kostole v Spišskej Belej, kde Samuel Weber, pôvodom z Popradu, pôsobil takmer 50 rokov ako evanjelický farár.

Autori publikácie Milan Vdovjak a Martina Remiašová. Snímka: archív MV

Pomáhali aj spišskí Nemci

Na začiatku celého príbehu bol záujem Milana Vdovjaka, rodáka zo Spišskej Belej, ktorý si chcel knihu Samuela Webera prečítať v slovenčine. Weberova kniha však vyšla iba v nemčine, aj to ešte v roku 1892. „Hnevalo ma, že nikto doposiaľ nepreložil a nevydal dielo najväčšieho Beľana Samuela Webera, za ktorého ho považujem, v slovenskom jazyku. Niečo bolo známe, lebo historici vyťahovali útržky z jeho knihy, ale ja som si chcel prečítať všetko, čo napísal o Belej. Preto som sa rozhodol dať to preložiť,“ uviedol Milan Vdovjak. Približne pred šiestimi rokmi sa zoznámil s prekladateľkou a germanistkou Martinou Remiašovou, pôvodom Belianka, s ktorou sa dohodol na preklade celej knihy. Pri preklade knihy spolupracovala aj s potomkami spišských Nemcov, ktorí dnes žijú v Nemecku, a ktorí pomohli pri prekladoch a identifikáciách špecifických výrazov spišskej nemčiny.

Spišská Belá. Snímka: rov

Ide o kolektívne dielo

Pôvodný text Samuela Webera je v knihe vytlačený čiernym písmom, všetky dodatky a doplnky modrou farbou. „Zvolil som nezvyčajnú koncepciu. Nikde som to ešte nevidel. Rozhodol som sa viesť dialóg – polemiku s autorom a konfrontovať jeho pohľad s najnovšími poznatkami. Možno tento náš model nájde svoje pokračovanie,“ uviedol zostavovateľ. Hoci pôvodne nemal zámer pokračovať v ďalšom Weberovom diele, po ukončení prác na Histórii mesta Spišská Belá, ktoré trvali šesť rokov, Milan Vdovjak zvažuje preklad ďalšej publikácie, ktorá sa týka histórie Spiša. „Možno ešte z Webera niečo urobíme,“ povedal Milan Vdovjak.

Okrem autorskej dvojice sa na vydaní prekladu podieľali aj ďalší. Odborným garantom celého projektu bola Mária Papsonová, spoluautormi boli Zuzana Kollárová, ktorá do knihy napísala aj životopis Samuela Webera a Andrej Novák, ktorý patrí k veľkým znalcom histórie mesta v súčasnosti.

Evanjelický kostol v Spišskej Belej. Ilustračná snímka: rov

Využil svoje zberateľstvo

V knihe je množstvo fotografií, ale i máp a starých pohľadníc. Takmer všetky sú zo zbierok Milana Vdovjaka. „Vedel som, čo tam chcem dať, a tak som si budoval zbierku pohľadníc, bankoviek či starých máp. Mám skoro každú mapu, kde je Spišská Belá. Takýmto spôsobom som využil aj svoj zberateľský koníček pri príprave knihy. Weber vo svojej dobe nemal takéto možnosti,“ uviedol Milan Vdovjak. Z vydania knihy o Spišskej Belej má veľkú radosť. „Ja som vyšiel zo Spišskej Belej a niečo som chcel Belej dať. Istý čas som žil v Poprade, ktorému som takto dal knihu o etiketách. Plánujem ešte knihu o Novej Lesnej, kde žijem teraz. Tam asi moje vydavateľské nadšenie skončí,“ povedal so žartom Milan Vdovjak.

Knihu História mesta Spišská Belá si môžu záujemcovia kúpiť v mestskom informačnom centre v Spišskej Belej. Kniha vyšla v náklade tisíc kusov. Má vyše 350 strán a obsahuje aj dve rozkladacie mapy.

Rastislav OVŠONKA