Historický kalendár – 10. týždeň

6. marca zomrel kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor a organizátor slovenského katolíckeho exilu Štefan Náhalka (16. 3. 1916 Liptovská Teplička – 6. 3. 1975 Rím, Taliansko). Gymnázium vyštudoval v Levoči, teológiu v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1942. Doktorát teológie dosiahol v 1944 na teologickej fakulte v Bratislave. V rokoch 1942 až 1945 pôsobil v Ružomberku ako kaplán a potom ako administrátor fary. V rokoch 1945 až 1951 bol tajomníkom spišského biskupa Jána Vojtaššáka a profesorom teológie v seminári v Spišskej Kapitule. Po komunistických zásahoch proti katolíckej cirkvi sa mu v 1953 podarilo ujsť na Západ. Po príchode do Ríma pracoval najprv v Ústredí katolíckej kancelárie. S podporou slovenských katolíkov v USA začal budovať Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý sa stal bázou mnohých akcií slovenského katolíckeho exilu. Založil Slovenské nakladateľstvo sv. Cyrila a Metoda, spoluzakladal Slovenský ústav Cleveland-Rím, redigoval Hlasy z Ríma a Slovak Studies. Sústredil okolo seba elitu katolíckeho duchovenstva v slovenskom exile. Pod jeho vedením vyšli desiatky knižných publikácií. Prispieval do slovenských časopisov v zahraničí a do cudzojazyčných časopisov. Vydal viaceré publikácie a napísal početné štúdie.

7. marca sa narodil lyžiar a fotograf Luboš Brchel (7. 3. 1920 Kladno – 31. 10. 1981 Radvaň nad Dunajcom, pochovaný v Tatranskej Lomnici). Prvý novoprijatý zamestnanec, ktorého dekrét bol už vystavený na Správu TANAP-u v Tatranskej Lomnici. V rokoch 1949 až 1980 bol referent pre materiálno-technické zásobovanie, do roku 1955 jeden z najúspešnejších československých lyžiarskych pretekárov v zjazdových disciplínach. Od 1955 bol dobrovoľný člen Tatranskej horskej služby a lyžiarsky tréner, autor zjazdoviek v oblasti Skalnatej doliny a Vrátnej. Citlivý fotograf, autor fotografických albumov Bielou stopou (1959), Tatranské plesá (1961), Veľká a Malá Studená dolina (1962) a Tatry v panorámach (1985), ilustrátor mnohých propagačných a reklamných materiálov, obrázkových kalendárov, časopiseckých článkov a autor pohľadníc.

8. marca sa narodil župný hodnostár a veľkostatkár Zenó Csáky (8. 3. 1840 Krompachy – 2. 10. 1905 Budapešť). V rokoch 1867 až 1882 bol hlavným riaditeľom cestného stavebného úradu Spišskej župy, viceprezident správnej rady Košicko-bohumínskej železnice a od roku 1896 spišský hlavný župan. Člen viacerých vedeckých a národohospodárskych spoločností, predseda spišského Červeného kríža a Spišskej historickej spoločnosti. Zaslúžil sa o výstavbu cestných komunikácií vo Vysokých Tatrách, zvlášť o realizáciu cesty z Javoriny na Lysú Poľanu a výstavbu mosta cez Bialku. Neuskutočnený zostal jeho projekt vysokohorskej cesty zo Štrbského Plesa cez Podbanské a Tichú dolinu do Zakopaného. V spoločnosti Wagon Lits vzbudil záujem o podnikanie v tatranských osadách a tým prispel najmä k rozvoju Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.