Správy z kultúry: Nová brožúra má pomôcť žiakom. Po schválení predloženého návrhu sa začnú viac venovať Braillovmu písmu

Poetická Ľubovňa spozná víťazov

V sobotu sa v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni uskutoční slávnostné vyhodnotenie 28. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s udelením ceny o. Vasiľa Kočembu Poetická Ľubovňa. Do súťaže sa zapojili stredoškoláci a vysokoškoláci a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ publikované. Literárnym hosťom vyhodnotenia bude Lenka Fábryová. Mená víťazov budú zverejnené na webovej stránke mesta Stará Ľubovňa a Ľubovnianskeho osvetového strediska.

Žiakom pomôže nová brožúra

Prešovský samosprávny kraj vydal informačno-študijný materiál KamPO základnej? Brožúra má 188 strán a prináša informácie o 73 stredných školách, dvoch jazykových školách a dvoch školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Brožúra monitoruje odbory, krúžkovú činnosť či vybavenosť škôl. Súbežne s printovou verziou sa spúšťa nový webový portál www.kampo.sk. Snahou PSK je priniesť žiakom základných škôl a ich rodičom podstatné informácie o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Nová brožúra z dielne Prešovského samosprávneho kraja. Snímka: PSK

Chcú podporiť Braillovo písmo

Ministerstvo kultúry SR predložilo Návrh na vytvorenie Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Cieľom návrhu je zriadenie a prevádzka špecializovaného pracoviska v rámci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pracovisko má podporiť gramotnosť osôb so zrakovým postihnutím a bude určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať a uľahčovať jeho výskum, výučbu a tlač. Na Slovensku totiž chýba inštitúcia, ktorá by sa venovala Braillovmu písmu a pravidlám jeho používania.

V Strážkach bude festival Jeden svet

Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození budú premietať dokumentárne filmy v rámci festivalu Jeden svet. Podujatie je určené najmä pre žiakov základných a študentov stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. V období od 9. do 20. marca budú pripravené slovenské a zahraničné dokumenty, ktoré sa zaoberajú ľudskoprávnymi a globálnymi témami. Verejnosť si môže pozrieť 11. marca film Hluché dni, na ktorom sa podieľal aj Kežmarčan Oto Vojtičko.

Osobný kontakt nenahradia

Terapeutka Dáša Toporcer si pripravila ešte vo februári v rámci Medzinárodného dňa bez mobilu interaktívnu prednášku o nadmernom využívaní digitálnych zariadení a internetu u detí a mládeže. Hovorila o negatívnom vplyve používania mobilov a internetu na vývoj a činnosť mozgu, poukázala na škodlivé látky, ktoré sa v tele tvoria pri nadmernom využívaní týchto zariadení. Diskutovalo sa i na tému využívania voľného času a dôležitosti osobného kontaktu s priateľmi a rodinou na rozvoj emočnej inteligencie.