V Lučivnej plánujú opraviť kultúrny dom

Medzi hlavné priority obce v uplynulom roku patrilo zapájanie sa do projektov z európskych fondov, štátneho rozpočtu či rozpočtu vyššieho  územného celku. Naša vynaložená energia, čas a námaha neboli  zbytočné. Aj s podporou poslancov vyššieho územného celku sa  nám podarilo do rozpočtu obce získať približne 570-tisíc eur na aktivity, ktoré boli čiastočne zrealizované v roku 2019. Patria tu autobusové zastávky, rozšírenie detského ihriska v miestnom parku, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Avšak  podarilo sa nám zrealizovať aj viacero menších projektov z vlastných zdrojov ako napríklad merače rýchlosti, nové vedenie obecného rozhlasu. Realizovali sme aj výmenu vodovodných a kanalizačných prípojok obecných budov. V Lopušnej doline pribudol prístrešok na separovaný zber odpadu  a urobili sme aj čiastočnú izoláciu základov  budovy školy.

Základná škola v Lučivnej. Snímka: rov

V roku 2020 sa v oblasti investícií chceme zamerať hlavne na vybudovanie prvej etapy cyklotrasy, ktorá povedie z Lopušnej doliny do Lučivnej. V súčasnosti prebieha aj príprava verejného obstarávania na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Okrem tradičných kultúrno-športových podujatí, ktoré sa každoročne  v obci organizovali, sme naštartovali aj prvý ročník obecného plesu. V tejto tradícii by sme radi pokračovali a 22. februára sa uskutočnil  jeho druhý ročník. Poslednú májovú sobotu sa bude v priestoroch miestneho parku konať majáles spojený s oslavou dňa detí.

Monika KIČÁKOVÁ

starostka obce Lučivná