V Poprade vystúpi Magura i ruskí sólisti donského chóru