V Studenci majú repliku obecnej drevenej zvonice

V minulom roku sme v našej obci vykonali viaceré rekonštrukčné práce. Zateplili sme budovu kultúrneho domu a obecného úradu v rámci projektu modernizácia a energetická optimalizácia verejnej budovy s podporou Európskej únie a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. So súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Prešove sme zrealizovali repliku obecnej drevenej zvonice „cingálky“ so zvonom z 18. storočia.

Obecná zvonica. Snímka: obec Studenec

Upravili sme aj priestranstvo pred vstupom do areálu cintorína. Minulý rok sme čiastočne opravili prístupovú komunikáciu k individuálnej bytovej výstavbe Sad. V areáli Centra športu a kultúry sme zriadili aj izbu ľudových tradícií, ktorá má predovšetkým zachovať ľudovú kultúru. V tomto areáli, kde sme už zrealizovali multifunkčné ihrisko, altánok, inžinierske siete i časť oplotenia, plánujeme v najbližšej dobe vybudovať ďalšie stavebné objekty podľa spracovanej štúdie. Chceme pokračovať v rekonštrukčných prácach jedálne a kuchyne v materskej škole v nadväznosti na už zrealizované práce v interiéri objektu. V spolupráci s investorom plánujeme zrealizovať inžinierske siete pre 25 nových stavebných pozemkov a príslušnú infraštruktúru v lokalite Nový Sad.

Počas roka organizujeme v obci rôzne kultúrno-spoločenské i športové podujatia. V tomto fašiangovom období sme zorganizovali napríklad tradičnú Fašiangovú zabíjačku. Aj tento rok budeme pokračovať v tradícii a v obci si pripomenieme Deň obce Studenec, tento rok to bude už jeho 4. ročník. Každoročne organizujeme stretnutie dôchodcov, predvianočné mikulášske posedenie a minulý rok sme ani po 14-krát nevynechali vianočný stolnotenisový turnaj.

                        Jozef RUSNÁK

                        starosta obce Studenec