Category Archives: Publicistika

Historický kalendár – 38. týždeň

19. septembra zomrel redaktor, športovec, funkcionár, esperantista a lekár Ľudovít Ján Izák (9. 10. 1899 Budapešť – 19. 9. 1978 Martin). V rokoch 1910 až 1918 študoval na gymnáziu v…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi: 1977

Meno nám nerobili iba Vysoké Tatry V sídle britských premiérov sa stretli predstavitelia siedmich najvyspelejších krajín sveta (ešte bez ZSSR) a podpísali významné obchodné dohody. Vypukol konflikt medzi Líbyou a…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 37. týždeň

* O kúpu Krompecherovho parku vo Veľkej sa prihlásila komanditná spoločnosť, ktorej predstaviteľmi sú občania Dr. Ján Erös, Elemír Köszeghi, Emil Toth, Alfréd Raab a disciplinárne vyšetrovaný vrchný stoličný sudca…

Historický kalendár – 37. týždeň

13. septembra sa narodil botanik a lekár Gustáv Grodkovský (13. 9. 1873 Ľubica – 21. 1. 1946 Ľubica). Po gymnaziálnom štúdiu v Kežmarku, navštevoval lekársku fakultu vo Viedni. Po škole…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1976

Keď Tatry testovali stotridsiatku Na protest proti hegemónii Moskvy neprišli na zjazd KSSZ delegácie Albánska a Číny. Prezidentom USA sa stal Jimmy Carter. Zomrel Mao Ce-tung i Laco Novomeský. Po…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Skupina pätnástich nemeckých novinárov, šéfredaktorov a vydavateľov významných novín z Berlína, Hamburgu, Mníchova a Drážďan absolvovala v strede septembra trojdňovú návštevu Vysokých Tatier, počas ktorej sa zamerali na kvalitu…

Historický kalendár – 36. týždeň

» 4. septembra sa narodil obchodník, mäsiar a sponzor športu Rudolf Mozer (4. 9. 1908 Poprad – 3. 8. 1941 Poprad). Absolvoval gymnázium v Kežmarku a sedem semestrov na Vysokej…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1975

Spomienka na majstra štetca Organizácia spojených národov vyhlásila rok 1975 za Medzinárodný rok ženy. Následne Francúzsko legalizovalo potraty. Saigon kapituloval a o osude vietnamskej vojny bolo rozhodnuté. Na Mount Everest vystúpila prvá…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1974

Dva projekty rozvoja mesta Aféra Watergate dospela v roku 1974 do konca, keď prezident Nixon 8. augusta abdikoval. Prezidentom sa stal Gerald Ford. Turecké vojenské jednotky začali obsadzovať Cyprus. ZSSR vypovedal…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 34. týždeň

* Kežmarský mládenec, teraz poručík 25. pešieho pluku Ján Trebič, bol za mimoriadne hrdinstvo pri bojoch na Piave vyznamenaný Vojnovým krížom 3. stupňa. Rad za zásluhy ozdobil aj hruď kežmarského…