Category Archives: Publicistika

Historický kalendár – 29. týždeň

» 17. júla zomrel podnikateľ Pavol Geruška (4. 8. 1854 Štítnik – 17. 7. 1933 Poprad). V roku 1880 bol jedným z iniciátorov založenia vtedajších popradských mestských kúpeľov Kvetnice, ktorá sa neskôr…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 29. týždeň

* Hrdinskou smrťou za vlasť padol v boji – tak sa začínal list, ktorý 17. júla obdržali pozostalí po poručíkovi 6. pluku domobrany Vincentovi Krajňákovi. Pri bojoch na Piave bol…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1969

Stihli to! Po prvý raz stúpila noha človeka na pevnú pôdu mimo našej planéty, keď Neil Armstrong 16. júla 1969 štyri minúty pred štvrtou hodinou ráno vystúpil na povrch Mesiaca….

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1968

Keď zaznelo prvé „Prepáčte!“ Rok 1968 bol v Európe poriadne búrlivý! V ČSSR sa menil najprv šéf vládnucej strany, ten nový sa volal Alexander Dubček, potom aj prezident, keď Antonína…

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1967

Potvrdené, budeme organizátormi MS! Nie, dianie vo svete sa v roku 1967 nezastavilo, veď pokračovala vietnamská vojna, zastrelili najznámejšieho revolucionára Che Guevaru či lekár Christian Barnard vykonal prvú transplantáciu srdca….

Historický kalendár – 27. týždeň

» 4. júla zomrel kňaz Štefan Foltinovič (18. stor. – 4. 7. 1828 Veľká). Rímskokatolíckym farárom vo Veľkej sa stal 24. mája 1807. Zaoberal sa zveľadením cirkevného majetku. Počas jeho…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 27. týždeň

* Minister obchodu udelil riaditeľovi Spišskobelianskej sporiteľne Arminovi Mayerovi koncesiu na stavbu železničnej trate normálneho rozchodu zo stanice Spišská Belá do Tatranskej Kotliny s podmienkou do jedného roka začať so stavbou….

Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1966

Vlna architektonickej moderny v Tatrách Vietnamská vojna budila vlnu nevôle nielen vo verejnosti USA, ale presakovala aj do politických kruhov krajiny. V Číne sa začala Maova kultúrna revolúcia, známa najmä…

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 26. týždeň

* Smutné oznámenia o hrdinskej smrti tentoraz prichádzali z talianskeho frontu. Pri bojoch na riečke Piave padol nadporučík Dezider Belóczy, ktorý prešiel takmer štvorročnými bojmi I. svetovej vojny, vrátane ruského frontu….

Historický kalendár – 26. týždeň

» 27. júna sa narodil pedagóg a organizátor turistiky v Tatrách Bartolomej Baradlai (27. 6. 1883 Rožňava – 28. 10. 1914 Jasienica Zamkowa, Poľsko). Pochádzal z garbiarskej rodiny a vyštudoval chémiu a prírodopis na budapeštianskej…