Predplatné novín

Predplatné Podtatranských novín v okresoch Poprad a Kežmarok zabezpečuje

Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače
Wolkerova 479
058 01 Poprad
kontakt: +421 (52) 478 23 78
e-mail: predplatnepp@slposta.sk

Cena predplatného je 0,30 €/vydanie.
Formulár objednávky nájdete tu: objednavka-predplatneho.pdf

Predplatné pre ostatné okresy Slovenska si môžete vybaviť priamo v redakcii Podtatranských novín, a to mailom alebo telefonicky. Zaplatíte 0,30 €/vydanie + 0,50 € poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s. Noviny sú odosielané vždy v deň vydania.

Ponúkame Vám aj možnosť zasielania kompletného výtlačku novín v elektronickej verzii za cenu 0,30 €/vydanie na e-mailovú adresu vždy v deň vydania. Elektronickú verziu novín si môžete objednať priamo v redakcii na adrese: redakcia@podtatranske-noviny.sk.