Tag Archives: akčná skupina

Na slovíčko so starostom obce Vojňany

Minulý rok bol skôr „prípravný rok“, keďže nové programové obdobie sa začína rozbiehať len teraz. Realizovali sme veci, ktoré boli najpálčivejšie a menej finančne náročné: zrealizovala sa čiastočná kanalizácia pred domom…