Tag Archives: almužna

Dobre zvážte, komu dáte vaše peniaze

Pred kostolmi čakajú s natiahnutými rukami. Kňaz i sociálni pracovníci radia, čo robiť, aby sa vaša pomoc nepretavila do alkoholu či vyhodeného jedla. Na webovej stránke Rímskokatolíckej farnosti Poprad nájdete v…