Tag Archives: Argalács Mikuláš

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Celá novinová strana týždenníka Karpathen Post bola 13. septembra venovaná projektu premeny hradu v Kežmarku na múzeum. Dr. Oskár Szelényi kládol dôraz najmä na presťahovanie Karpatského múzea z Popradu, ďalej…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 27. týždeň

* Z jednotlivých frontov I. svetovej vojny dochádzali správy smutné, nádejné i oslavné. Kadet Dr. Arthur Szánto z Kežmarku dostal striebornú medailu za statočnosť. Pri Tarnopole zahynul kadet Štefan Kačúr zo…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 26. týždeň

* Vo Veľkej sa 3. júla uskutočnil Seniorálny konvent seniorátu spišských miest. Konvent viedol senior Albert Kübecher a prebiehal za prítomnosti seniorálneho inšpektora Kolomana Münnicha. Základnou otázkou bola činnosť evanjelickej…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Na konci júna Budapešť privítala ďalších 268 vojnových invalidov, ktorí pred rozídením sa do svojich domovov podstúpili procedúru navrátilcov. * Po šoku z vojnovej situáciu, násobenú blízkosťou vojnových operácií…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 22. týždeň

* Na ruskom fronte utrpel ťažké zranenie npor. Zoltán Votiszky z 9. honvédskeho pešieho pluku. Po liečbe v nemocnici v Miškolci avizovali jeho prevoz do Tatranskej Polianky. * Kežmarský občan,…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 20. týždeň

* Na talianskom fronte padol hrdinskou smrťou kadet 39. pešieho pluku Július Bresel. Bol študentom Obchodnej akadémie v Kežmarku. Padol 15. mája vo veku 20 rokov. * Z ruského frontu…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 19. týždeň

* Syn riaditeľa ľubickej sporiteľne, kadet 34. pešieho pluku Otto Kaveczky zahynul 22. apríla na talianskom fronte. Mesiac putovalo toto oznámenie v systéme poľnej pošty. * Z podnetu Obchodnej a…

Týždeň pred 100 rokmi – 18. týždeň

* Po mesačnom putovaní z Petrohradu domov prišla už dvadsiata skupina vojnových invalidov. Pred príchodom do Budapešti ešte museli absolvovať bývalí vojaci, ktorí väčšinou prišli o ruku či nohu lekárske testy v Litoměřiciach…

Týždeň pred 100 rokmi – 17. týždeň

* Zvláštnou vojenskou aplikovanou aritmetikou sa zaoberali vtedajšie denníky. Podľa nich cisársko-kráľovská armáda Rakúsko-Uhorska spotrebovala od začiatku vojny 15 miliárd nábojníc do pušiek a 15 miliónov delostreleckých nábojov. * Dôstojníci z nemocnice…

Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi

* Na frontoch I. svetovej vojny vládla statická vojna. V nej sa pocty dostalo bývalému ľubickému mestskému hajtmanovi Dr. Andorovi Rothovi, ktorý sa stal veliteľom kompanie (roty) v cisárskom Tirolskom…