Tag Archives: baňa

Kvetnica objavuje svoju banskú históriu

Štôlňa Strieborná v Poprade-Kvetnici by sa mohla stať turistickou atrakciou. Rudné bane ukončili v uplynulých dňoch zabezpečovacie práce na starom banskom diele Strieborná. V rámci nich firma odkryla zavalený vstup do…

O bani na Kvetnici vie málokto. Jej tradíciu chcú oživiť

Odborníci preskúmali starú banskú štôlňu Strieborná. Prístupná má byť aj pre verejnosť. Mesto Poprad vyvíja iniciatívy na oživenie zaniknutých banských tradícií. V polovici mája uskutočnil inšpektor Obvodného banského úradu v Spišskej Novej…