Tag Archives: biológia

Veľký úspech pre popradské školstvo na medzinárodnej úrovni

Mladý Popradčan Oliver Pitoňák (tretí zľava) obsadil spolu s ďalšími členmi slovenského tímu tretie miesto na svetovom kole Medzinárodnej biologickej olympiády, ktorá sa konala vo Veľkej Británii. Slováci spolu s…

Na gymnáziu vyrastá kapacita

Popradské gymnázium na Kukučínovej ulici má žiačku medzinárodného formátu. Študentka druhého ročníka Nela Gloriková získala so svojou prácou Populačná dynamika a etológia vodnára potočného na rieke Poprad v územiach s antropogénnym vplyvom striebornú…