Tag Archives: Božena Dická

Vody je menej, reguláciu zatiaľ nebolo treba

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť registruje v poslednom období zníženie výdatnosti vodných zdrojov. Spôsobené je to najmä nedostatkom vodných zrážok v uplynulých mesiacoch. „Napriek uvedenému stavu sme doposiaľ nemuseli pristúpiť k…

Poruchu vodári odstraňovali takmer týždeň

Takmer týždeň trvala porucha na vodovodnom potrubí na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Jakuba Kraya pri novom evanjelickom kostole v Kežmarku. „Na dispečing našej spoločnosti bola porucha vodovodného potrubia nahlásená 21….