Tag Archives: Bystrík Václav

V Rakúsoch plánujú telocvičňu aj cyklotrasu

V našej obci rastie počet obyvateľov každý rok o 60 až 80, preto je potrebné primerane dopĺňať aj jej vybavenosť. Vzhľadom na to, že máme dve časti – pôvodnú obec…

Anketa: Aké máte vo vašej obci skúsenosti s rómsku občianskou hliadkou?

Pod Tatrami máme niekoľko obcí, v ktorých početné zastúpenie tvorí rómska komunita. O udržiavanie poriadku v osadách sa nie všade a vždy môže starať štátna či obecná polícia (v tom lepšom prípade, keď je…