Tag Archives: Dagmar Mathiová

Tvarožná zregulovala potok, pripravuje výstavbu chodníka

Vo februári sme dokončili a v súčasnosti ešte zúčtovávame projekt Ochrana pred povodňami z operačného programu Kvalita životného prostredia. V rámci neho sme zregulovali posledných 172 metrov Tvarožnianskeho potoka v…

V Tvarožnej opravujú školu

Aktuálne riešime problém so stavom cesty III. triedy od križovatky po Vlkovce. Veľa ľudí od nás chodí do práce do Popradu a vždy máme problém, keď nasneží. V obci sme mali tento…

Regulujú potok, plánujú aj stretnutie s družobnou obcou v Taliansku

Ešte v minulom roku sme získali 12-tisíc eur na opravu strechy na škole. Strechu sa nám podarilo opraviť spolu s evanjelickým zborom v Kežmarku, keďže jemu patrí polovica budovy. Z Akčného plánu na…