Tag Archives: dane

Nezabudnite na dane

Do konca januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Začiatok roka je spojený aj s daňovými povinnosťami, ktoré sa týkajú dane z nehnuteľností. Zaujímať by sa o to mali hlavne tí, u ktorých…

ZMOS nesúhlasí s požiadavkou pedagogických odborov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s nesystémovým zvyšovaním platov pedagogických pracovníkov, ktoré navrhujú školskí odborári. „Sme toho názoru, že treba naplniť programové vyhlásenie vlády. Vláda povedala, že bude najbližšie štyri…