Tag Archives: Domov dôchodcov Náruč

Kežmarský Domov dôchodcov znížil ceny

Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola prizvaná i nová riaditeľka Zariadenia pre seniorov a ZOS Náruč Marcela Ištocyová, ktorá predniesla správu o fungovaní. Najvýraznejšou zmenou vo fungovaní zariadenia je úprava všeobecne záväzného nariadenia, ktoré…