Tag Archives: Džurkov

Mesto opraví cestu do Džurkova

Mestskí poslanci schválili predloženie žiadosti na ministerstvo vnútra o dotáciu na projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite na Kukučínovej ulici. Zároveň schválili spolufinancovanie tohto projektu minimálne vo výške 20…