Tag Archives: elektrobusy

Budú schvaľovať aj nájom za ľadovú plochu na zimnom štadióne

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa po prázdninách zídu tento štvrtok o 9.30 h v kultúrnom stredisku. Oddelenie majetkoprávne a správy majetku predkladá na rokovanie dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta…