Tag Archives: František Dudžák

V Reľove dobudujú kanalizáciu

Podali sme tri projekty v rámci programu rozvoja vidieka – na opravu miestnych komunikácií, na rekonštrukciu budovy bývalého MNV na komunitné centrum a budovy Domu smútku. Žiaľbohu, boli sme úspešní…

V Reľove rekonštruujú vodovodnú trasu

Z rozpočtu obce sme vybudovali dva mostíky k našim miestnym komunikáciám. Podali sme projekt cez program rozvoja vidieka na opravu miestnych komunikácií a v predstihu sme žiadali o spoluprácu Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, ktorá nám…

V Reľove čakajú na protipovodňové opatrenia

Na výjazdovom zasadnutí vlády vo februári v Kežmarku sme dostali dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu. Vymenili sme strešnú krytinu. Máme podané tri projekty v rámci Programu rozvoja vidieka – na rekonštrukciu miestnych…