Tag Archives: históra

Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi: Požiar v Ľubici

* K účinkovaniu 67. pešieho pluku so sídlom v Levoči, s prevahou vojakov zo Spiša, sa veľmi pozitívne vyjadril aj samotný poľný maršál Hindenburg. V zostave spolu s 44. a…