Tag Archives: historický kalendár

Historický kalendár – 46. týždeň

» 15. novembra zomrel evanjelický kňaz Gustáv E. Fábry (12. 4. 1890 – 15. 11. 1957 Matejovce). Bol evanjelickým a. v. farárom v Matejovciach od roku 1931 až do svojej smrti. Od…

Historický kalendár – 45. týždeň

» 7. novembra zomrel lekárnik a priekopník fotografie Karol Divald (2. 11. 1830 Banská Štiavnica – 7. 11. 1897 Prešov). Farmáciu študoval na Lekárskej fakulte vo Viedni. Diplom magistra farmácie…

Historický kalendár – 44. týždeň

» 2. novembra zomrel kňaz a vládny komisár František Slavkovský (2. 4. 1877 Hrabušice – 2. 11. 1947 Poprad-Spišská Sobota, pochovaný v Hrabušiciach). Ordinovaný za rímskokatolíckeho kňaza bol v Bratislave 30. júna 1900. Pôsobil…

Historický kalendár – 43. týždeň

» 26. októbra zomrel kňaz Alexander Boharčík (21. 12. 1869 Gánovce – 26. 10. 1952 Poprad-Veľká). Ordinovaný bol 29. júna 1892. Pôsobil v Hornej Zubrici, v Kežmarku, v Levoči, v Ľubici a ako rímskokatolícky…

Historický kalendár – 42. týždeň

» 20. októbra zomrel dôstojník a pilot vrtuľníkov MI-2 a MI 8 leteckého oddielu Federálneho ministerstva vnútra Milan Fabík (5. 3. 1940 Ružomberok – 20. 10. 1977 Bratislava-Ivanka). Ako vojenský pilot vrtuľníka…

Historický kalendár – 41. týždeň

» 10. októbra sa narodil učiteľ, pestovateľ liečivých rastlín a turista Jakub Lux (10. 10. 1802 Veľká – 8. 10. 1873 Stará Lesná). Študoval v Kežmarku, Prešove a v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ. Zaoberal…

Historický kalendár – 39. týždeň

» 29. septembra zomrel lekár Ján Debre (11. 3. 1951 Kežmarok – 29. 9. 2002 Veľká Lomnica). V roku 1975 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení pracoval…

Historický kalendár – 38. týždeň

» 21. septembra sa narodil krajčír, športový funkcionár a organizátor Ladislav Olexa (21. 9. 1922 Košice – 5. 6. 1999 Poprad). Aktívne sa zapájal do telovýchovy a športu, ale aj do práce…

Historický kalendár – 34. týždeň

» 24. augusta sa narodil železničný odborník Móric Valter Bexheft (24. 8. 1832 Veľký Slavkov – 14. 12. 1899 Budapešť). Študoval na gymnáziu v Kežmarku, Levoči, Prešove a v rokoch 1851 až 1857…

Historický kalendár – 33. týždeň

» 18. augusta zomrel publicista a ekonóm Miloš Gašparec (18. 11. 1895 Malý Čepčín – 18. 8. 1967 Bratislava). Po gymnaziálnych štúdiách v Kremnici a Banskej Štiavnici pracoval v roku 1914 ako lekárnický učeň…