Tag Archives: historický kalendár

Historický kalendár – 21. týždeň

26. mája sa narodil lekár a organizátor zdravotníctva Milan Tudík (26. 5. 1927 Turzovka – 23. 7. 1978 Poprad). V roku 1951 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1952 začal…

Historický kalendár – 17. týždeň

» 26. apríla zomrel športovec, obchodník Vojtech Kehrling (25. 1. 1891 Poprad-Spišská Sobota – 26. 4. 1937 Budapešť). Vyučil sa za obchodníka, bol majiteľom obchodu so športovými potrebami v Budapešti. Jeden…

Historický kalendár – 16. týždeň

» 19. apríla zomrel úradník, archivár, publicista a múzejník Eugen Bohuš (3. 5. 1892 Brezno – 19. 4. 1977 Poprad). Pochádzal z advokátskej rodiny Jána Bohuša. Študoval právo na univerzite v Cluji…

Historický kalendár – 10. týždeň

» 8. marca sa narodil lesný inžinier Ladislav Tokarčík (8. 3. 1917 Poprad – 5. 1. 1967 Košice). V roku 1946 získal titul lesného inžiniera. Pôsobil v Slovenskom plánovacom a štatistickom úrade…

Historický kalendár – 8. týždeň

» 3. marca sa narodil huslista, hudobný pedagóg a skladateľ Ján Štefko (3. 3. 1907 Bratislava – 27. 1. 1978 Svit). V rokoch 1924 až 1931 študoval hru na husliach na…

Historický kalendár – 8. týždeň

» 23. februára zomrel národohospodár a publicista Gregor František Berzeviczy (15. 6. 1763 Veľká Lomnica – 23. 2. 1822 Veľká Lomnica). Advokátsky diplom získal v Budapešti v roku 1783. V roku 1797 vydal…

Historický kalendár – 7. týždeň

» 16. februára zomrel podnikateľ Emil Albert Scholtz (10. 10. 1910 Matejovce – 16. 2. 2002 Kostnica). Bol posledným súkromným majiteľom matejovskej firmy C. A. Scholtz. Absolvoval Obchodnú akadémiu a inžinierske…

Historický kalendár – 6. týždeň

» 8. februára sa narodila učiteľka, okresná školská inšpektorka a autorka učebníc pre základné školy Anna Králiková (8. 2. 1917 Malý Slavkov – 11. 3. 1973 Bratislava). Po absolvovaní Učiteľského…

Historický kalendár – 2. týždeň

» 11. januára sa narodil učiteľ a organizátor turistiky Vojtech Hajts (11. 1. 1872 Spišská Nová Ves – 11. 9. 1926 Spišská Nová Ves). V roku 1891 ukončil vzdelávanie na Učiteľskej…

Historický kalendár – 50.-51. týždeň

» 18. decembra sa narodil spišský speleológ, geomorfológ, geológ, pedagóg a funkcionár Uhorského karpatského spolku Samuel Roth (18. 12. 1851 Vrbov – 17. 11. 1889 Levoča). S výborným prospechom absolvoval evanjelické lýceum…