Tag Archives: historický kalendár

Historický kalendár – 17. týždeň

» 26. apríla zomrel poľný maršál Jozef Bencúr (7. 5. 1759 Kežmarok – 26. 4. 1846 Viedeň). Syn rektora sa zapísal do 1. ročníka kežmarskej školy roku 1775 ako šestnásťročný….

Historický kalendár – 14. týždeň

» 7. apríla sa narodil básnik Ján Serpilius (7. 4. 1596 Nálepkovo alebo Ľubica – 6. 2. 1658 Kežmarok). Študoval v Ľubici, Spišskej Novej Vsi, Bytome a v Elblagu. V roku 1620 sa stal…

Historický kalendár – 13. týždeň

» 30. marca zomrel obchodník a podnikateľ Karol Augustín Scholtz (14. 5. 1799 Matejovce – 30. 3. 1881 Matejovce). Už v 30-tych rokoch 19. storočia po ukončení obchodnej školy viedol rozvinutý…

Historický kalendár

» 4. februára zomrel ekonóm, hokejista, funkcionár hokejového klubu a rybárskeho spolku Ján Bašiaga (27. 4. 1924 Hranovnica – 4. 2. 1981 Poprad). Po absolvovaní Obchodnej akadémie v Poprade nastúpil v roku 1945…

Historický kalendár

» 18. januára zomrel učiteľ, organista, záhradník a včelár Ján Bogsch (1745 Poprad – 18.1.1821 Bratislava). Popradský rodák pôsobil ako učiteľ v Levoči a gymnaziálny profesor v Bratislave. Bol dobrý hudobník –…

Historický kalendár aj o Václavovi Dusilovi

» 24. decembra sa narodil zeman, statkár a publicista Egid (Egyed) Berzeviczy (24. 12. 1835 Veľká Lomnica – 14. 6. 1906 Košice-Barca). Do roku 1860 pôsobil ako vojak, potom hospodáril…

Historický kalendár

» 1. decembra sa narodila organizátorka športu, stredoškolská pedagogička telesnej a brannej výchovy Dorota Gundelfingenová (1. 12. 1930 Príbela, okr. Komárno). V Poprade je od r. 1953. Intenzívne sa venovala práci…

Historický kalendár

» 18. novembra zomrel pedagóg Daniel Mihálik (10. 10. 1767 Hybe – 18. 11. 1840 Kežmarok). V roku 1801 dostal pozvanie na lýceum do Kežmarku, ktoré prijal. Hneď bol zaradený…

Historický kalendár

» 26. septembra zomrel poľnohospodár, ovocinár a národovec Ondrej Klonkai (1789 – 26. 9. 1855 Lučivná). Levita vo filiálke ev. cirkvi, od 1842 správca majetkov D. Sakmáriho, od 1851 aj pošty…

Historický kalendár

» 17. septembra zomrel organizátor turistiky, publicista a stredoškolský profesor Mikuláš Fischer (18. 12. 1855 Prešov – 17. 9. 1930 Spišská Nová Ves). Bol vynikajúci matematik. Už ako žiak siedmej gymnaziálnej…