Tag Archives: historický kalendár

Historický kalendár – 41. týždeň

10. októbra sa narodil maliar a právnik Jozef Fabini (10. 10. 1908 Olcnava – 2. 12. 1984 Košice). Ľudovú školu vychodil v Spišských Vlachoch, gymnáziách v Levoči, Spišskej Novej Vsi…

Historický kalendár – 39. týždeň

25. septembra sa narodil organizátor turistiky a podnikateľ Adolf Gabriel (25. 9. 1853 Spišská Belá – február 1930 Spišská Belá?). Pochádzal zo statkárskej rodiny. Ľudovú školu ukončil v Spišskej Belej,…

Historický kalendár – 38. týždeň

19. septembra zomrel redaktor, športovec, funkcionár, esperantista a lekár Ľudovít Ján Izák (9. 10. 1899 Budapešť – 19. 9. 1978 Martin). V rokoch 1910 až 1918 študoval na gymnáziu v…

Historický kalendár – 37. týždeň

13. septembra sa narodil botanik a lekár Gustáv Grodkovský (13. 9. 1873 Ľubica – 21. 1. 1946 Ľubica). Po gymnaziálnom štúdiu v Kežmarku, navštevoval lekársku fakultu vo Viedni. Po škole…

Historický kalendár – 36. týždeň

» 4. septembra sa narodil obchodník, mäsiar a sponzor športu Rudolf Mozer (4. 9. 1908 Poprad – 3. 8. 1941 Poprad). Absolvoval gymnázium v Kežmarku a sedem semestrov na Vysokej…

Historický kalendár – 34. týždeň

» 21. augusta zomrel učeň Jozef Bonk (24. 7. 1949 Hôrka – 21. 8. 1968 Poprad). Bol učňom na Učňovskej škole vo Veľkej. Keď 21. augusta 1968 vpadli vojská Varšavskej zmluvy…

Historický kalendár – 33. týždeň

» 15. augusta zomrel zakladateľ modernej uhorskej štatistiky Martin Schwartner (1. 3. 1759 Kežmarok – 15. 8. 1823 Pešť, Maďarsko). Mladý Martin študoval na gymnáziách v Kežmarku (1772), Bratislave, Šoproni a na…

Historický kalendár – 32. týždeň

* 8. augusta sa narodil chovateľ a tréner koní, organizátor jazdeckého športu, poľnohospodársky inžinier Žigmund Bornemisza (8. 8. 1913 Košice – 5. 11. 1994 Kežmarok). V roku 1930 maturoval na…

Historický kalendár – 31. týždeň

» 1. augusta sa narodil náboženský spisovateľ, župný hodnostár Gregor Horváth-Stansith de Gradetz (1. 8. 1558 Körmend, Maďarsko – 15. 1. 1597 Strážky). Po absolvovaní domácich škôl študoval na univerzitách…

Historický kalendár – 30. týždeň

» 24. júla zomrel hudobný pedagóg, dirigent, korepetítor František Ascher (9. 6. 1900 Třinec – 24. 7. 1963 Poprad). Narodil sa ako najmladší zo siedmich súrodencov v rodine železiarov, dostal hudobné…