Tag Archives: historický kalendár

Historický kalendár – 36. týždeň

» 4. septembra sa narodil obchodník, mäsiar a sponzor športu Rudolf Mozer (4. 9. 1908 Poprad – 3. 8. 1941 Poprad). Absolvoval gymnázium v Kežmarku a sedem semestrov na Vysokej…

Historický kalendár – 34. týždeň

» 21. augusta zomrel učeň Jozef Bonk (24. 7. 1949 Hôrka – 21. 8. 1968 Poprad). Bol učňom na Učňovskej škole vo Veľkej. Keď 21. augusta 1968 vpadli vojská Varšavskej zmluvy…

Historický kalendár – 33. týždeň

» 15. augusta zomrel zakladateľ modernej uhorskej štatistiky Martin Schwartner (1. 3. 1759 Kežmarok – 15. 8. 1823 Pešť, Maďarsko). Mladý Martin študoval na gymnáziách v Kežmarku (1772), Bratislave, Šoproni a na…

Historický kalendár – 32. týždeň

* 8. augusta sa narodil chovateľ a tréner koní, organizátor jazdeckého športu, poľnohospodársky inžinier Žigmund Bornemisza (8. 8. 1913 Košice – 5. 11. 1994 Kežmarok). V roku 1930 maturoval na…

Historický kalendár – 31. týždeň

» 1. augusta sa narodil náboženský spisovateľ, župný hodnostár Gregor Horváth-Stansith de Gradetz (1. 8. 1558 Körmend, Maďarsko – 15. 1. 1597 Strážky). Po absolvovaní domácich škôl študoval na univerzitách…

Historický kalendár – 30. týždeň

» 24. júla zomrel hudobný pedagóg, dirigent, korepetítor František Ascher (9. 6. 1900 Třinec – 24. 7. 1963 Poprad). Narodil sa ako najmladší zo siedmich súrodencov v rodine železiarov, dostal hudobné…

Historický kalendár – 29. týždeň

» 17. júla zomrel podnikateľ Pavol Geruška (4. 8. 1854 Štítnik – 17. 7. 1933 Poprad). V roku 1880 bol jedným z iniciátorov založenia vtedajších popradských mestských kúpeľov Kvetnice, ktorá sa neskôr…

Historický kalendár – 27. týždeň

» 4. júla zomrel kňaz Štefan Foltinovič (18. stor. – 4. 7. 1828 Veľká). Rímskokatolíckym farárom vo Veľkej sa stal 24. mája 1807. Zaoberal sa zveľadením cirkevného majetku. Počas jeho…

Historický kalendár – 26. týždeň

» 27. júna sa narodil pedagóg a organizátor turistiky v Tatrách Bartolomej Baradlai (27. 6. 1883 Rožňava – 28. 10. 1914 Jasienica Zamkowa, Poľsko). Pochádzal z garbiarskej rodiny a vyštudoval chémiu a prírodopis na budapeštianskej…

Historický kalendár – 25. týždeň

» 22. júna sa narodil podnikateľ a konštruktér Ján Emil Scholtz (22. 6. 1828 Matejovce – 16. 8. 1910 Matejovce). Školy navštevoval v Rožňave. Napriek obchodníckemu vzdelaniu sa stal dobrým technikom a za…