Tag Archives: historický kalendár

Historický kalendár – 29. týždeň

» 17. júla zomrel podnikateľ Pavol Geruška (4. 8. 1854 Štítnik – 17. 7. 1933 Poprad). V roku 1880 bol jedným z iniciátorov založenia vtedajších popradských mestských kúpeľov Kvetnice, ktorá sa neskôr…

Historický kalendár – 27. týždeň

» 4. júla zomrel kňaz Štefan Foltinovič (18. stor. – 4. 7. 1828 Veľká). Rímskokatolíckym farárom vo Veľkej sa stal 24. mája 1807. Zaoberal sa zveľadením cirkevného majetku. Počas jeho…

Historický kalendár – 26. týždeň

» 27. júna sa narodil pedagóg a organizátor turistiky v Tatrách Bartolomej Baradlai (27. 6. 1883 Rožňava – 28. 10. 1914 Jasienica Zamkowa, Poľsko). Pochádzal z garbiarskej rodiny a vyštudoval chémiu a prírodopis na budapeštianskej…

Historický kalendár – 25. týždeň

» 22. júna sa narodil podnikateľ a konštruktér Ján Emil Scholtz (22. 6. 1828 Matejovce – 16. 8. 1910 Matejovce). Školy navštevoval v Rožňave. Napriek obchodníckemu vzdelaniu sa stal dobrým technikom a za…

Historický kalendár – 22. týždeň

» 31. mája sa narodil výtvarný pedagóg, maliar a grafik Ján Juraj Lumnitzer (31. 5. 1783 Spišská Nová Ves – 22. 1. 1864 Brno). Študoval teológiu v Debrecíne a v Lipsku. Výtvarné umenie absolvoval…

Historický kalendár – 21. týždeň

» 22. mája sa narodil politik Andrej Nitsch (22. 5. 1883 Veľká Lomnica – 7. 6. 1976 Banská Bystrica, pochovaný v Huncovciach). Študoval na gymnáziu v Kežmarku a poľnohospodársku školu…

Historický kalendár – 19. týždeň

» 9. mája zomrel lekár Ivan Schwendt (8. 9. 1937 Trnava – 9. 5. 2003 Poprad, pochovaný v Bratislave). Študoval na Vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Králové. Promoval v Prahe …

Historický kalendár – 18. týždeň

» 3. mája zomrela učiteľka Matilda Bystrá (12. 1. 1914 Brloh, Česko – 3. 5. 2003 Poprad). Striedavo navštevovala českú a nemeckú základnú školu v Českom Krumlove. Stredné vzdelanie získala v 30. rokoch…

Historický kalendár – 15. týždeň

» 11. apríla sa narodil plavec Filip Lutz (11. 4. 1985 Poprad – 25. 4. 2003 Poprad). Patril medzi najtalentovanejších juniorov na Slovensku. Ako žiak športových plaveckých tried bol vo všetkých…

Historický kalendár – 14. týždeň

» 3. apríla zomrel mecén kežmarského lýcea a právnik Teodor Jóny (17. 3. 1817 Spišská Nová Ves – 3. 4. 1883 Miškovec, Maďarsko). Študoval na gymnáziu v rodnom meste, potom prešiel na…