Tag Archives: Holumnica

Holumnica bude 16. júna oslavovať

Od začiatku tohto roka v našej obci opätovne pôsobí  šesť členov Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí sú z globálneho hľadiska nástrojom na udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti v obci. S potešením možno povedať, že…

Historický kalendár – 13. týždeň

» 27. marca zomrela maliarka Eva Alžbeta Blasy-Szelényiová (9. 3. 1882 Kežmarok – 27. 3. 1923 Bratislava). Výtvarné nadanie zdedila po matke Helene, jej súkromným učiteľom bol Ferdinand Katona. Počas…

V Holumnici žiadajú o komunitné centrum, sprístupnili zrúcaniny hradu

Minulý rok sa nám podarilo úspešne zrealizovať oplotenie cintorína s rekonštrukciou schodišťa na cintorín. Okrem toho sme sprístupnili zanedbané zrúcaniny hradu a jeho okolia, priestor sme začali kosiť a udržiavať. Zrúcaniny nad obcou…

Na slovíčko so starostom

V minulom roku sme z vlastných zdrojov opravili jedáleň a vestibul kultúrneho domu, v ktorom sme mali havarijný stav – zatekala nám strecha. Podarila sa nám aj oprava schodišťa na cintorín a v tomto roku…

Na slovíčko so starostkou Holumnice

V obci ma po nástupe do funkcie prekvapili výšky dlhov, celkové zadĺženie obce. Splátkové kalendáre sú tu urobené na ďalších dvadsať rokov. Zaťažujúce sú pre nás aj nájomné obecné byty, ktoré…