Tag Archives: Hornádska dolina

Spájanie obcí je zložité

Starostovia Hornádskej doliny sa stretli na Obecnom úrade vo Vernári kde pokračovali v zakladaní miestnej akčnej skupiny (MAS) Pramene. Ako nás informoval starosta Vladimír Ondruš, zatiaľ na tento účel vzniklo občianske…