Tag Archives: Hradisko

Hradisko zrenovuje protipožiarnu nádrž aj oplotenie cintorína

V obci sme v závere roka zrekonštruovali priestory toaliet v spoločenskej sále obecného úradu, dovybavili kuchyňu novým inventárom. V jarných mesiacoch sme realizovali druhú etapu rekonštrukčných prác kancelárie obecného úradu,…

V Hradisku zrevitalizujú zeleň

Minulý rok sa obci podarilo z vlastných finančných zdrojov zrealizovať rekonštrukciu priestorov WC v spoločenskej sále obecného úradu. Tento rok máme naplánovanú rekonštrukciu priestorov WC na prízemí budovy obecného úradu a výmenu schodiska obecného…

V Hradisku majú 99 obyvateľov, streetbalové ihrisko aj nové zastávky

Hradisko má trvale prihlásených 99 obyvateľov, čo sa premieta aj do rozpočtu obce. No i napriek tomu sa nám podarilo preinvestovať nemalé financie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Čiastočne sme…

Obec, ktorú nenašiel mor či cholera, má svoju knihu

Jedna z najmenších obcí na Spiši – obec Hradisko – má od Vianoc svoju monografiu. Len týždeň pred sviatkami uviedli v miestnom obecnom dome do života publikáciu Hradisko – obec v lone Levočských…