Tag Archives: Hudaček

Starosta chcel políciu, poslanci boli proti

Zriadiť alebo nezriadiť obecnú políciu? O tejto otázke rokovalo minulý pondelok obecné zastupiteľstvo v Lendaku. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zriadení obecnej polície predložil poslancom starosta obce Pavel Hudaček. „S týmto návrhom som…