Tag Archives: Igor Kras

Budú skúmať obnoviteľné zdroje energie

Spoločnosť KOOR si na základe verejnej súťaže prenajala od mesta Poprad päť rôznych nebytových priestorov, vrátane priľahlého pozemku a tiež časti striech na objektoch mestského úradu, domu kultúry, či zimného štadióna….