Tag Archives: Ján Hroboň

Gerlachov rozširuje kanalizáciu, pripravuje i rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Minulý rok sme ukončili rekonštrukciu čističky odpadových vôd, na ktorú sme dostali financie z envirofondu a nedávno sme dokončili i renováciu časti vnútorných priestorov obecného úradu. Šlo o zasadačku, schodisko…

Gerlachov plánuje poslednú etapu kanalizácie

Z envirofondu máme schválený projekt na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v hodnote 100-tisíc eur. V týchto dňoch dokončujeme detské ihrisko, ďalej chceme opraviť autobusovú zastávku a plochu okolo autobusovej zastávky. Plánujeme aj rekonštrukciu vnútorných…

V Gerlachove bude detské ihrisko aj obecný kamerový systém

V minulom roku sa nám podarilo zrealizovať z Envirofondu projekt Zníženie spotreby energie budovy Obecného úradu Gerlachov. V rámci tohto projektu sa zateplila budova a spravila sa kompletná obnova kúrenia – výmena kotla, tepelných…

Na slovíčko so starostom GERLACHOVA

Chcel by som zlikvidovať divokú skládku v dolnej časti obce, v blízkosti cintorína a zároveň opraviť okolie cintorína. Ak sa to podarí, radi by sme obec zapojili do projektu s kamerovým systémom, uvidíme či…