Tag Archives: Ján Michna

Veľká Lesná plánuje rekonštruovať hasičskú zbrojnicu i kultúrny dom

Minulý rok sme s pomocou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zrealizovali dva projekty. V rámci jedného sme zveľadili vzhľad verejných priestranstiev v okolí obecného úradu, kde sme zriadili menší parčík. Na…