Tag Archives: Ján Sladkai

Historický kalendár – 27. týždeň

» 4. júla zomrel kňaz Štefan Foltinovič (18. stor. – 4. 7. 1828 Veľká). Rímskokatolíckym farárom vo Veľkej sa stal 24. mája 1807. Zaoberal sa zveľadením cirkevného majetku. Počas jeho…