Tag Archives: Ján Turek

Ihľany rozšíria škôlku, základnej škole pribudne jedáleň

Pokiaľ ide o stavebné práce v obci, chceme sa pustiť do nadstavby škôlky, no ešte nie je ukončená kontrola verejného obstarávania. Čakáme na povolenie vyhlásiť súťaž, aby sme mohli vybrať…

Tvorbou krížoviek sa živiť nedá, ide o zábavu

Tvorbu krížoviek a činnosť miestneho krúžku nadšencov nám priblížil Ján Turek. Podpredseda popradského krížovkársko-hádankárskeho krúžku Tatranec a Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov Ján Turek vytvára krížovky na objednávku, alebo také,…

Altánok vám vyrobia aj v sociálnom podniku

V Ihľanoch pribudne 22 pracovných miest. Po takmer dvoch rokoch príprav sociálneho podniku sa podarilo 6. júna podpísať zmluvu, z akčného plánu získali 120-tisíc eur. V obci plánujú vyrábať hlavne tesársko-stolárske produkty. Kedže…

Rómov učia separovať. Zafungovala súťaživosť, stačí aj 30 eur

Už štvrtý rok obec Ihľany vyhlásila súťaž Chráňme spolu prírodu. Hoci zámer bol osloviť 75-percentné rómske obyvateľstvo, túžba víťaziť nerobí rozdiely vo farbe pleti. Od 9. apríla do 31. mája…

Ihľany plánujú sociálny podnik, prácu má získať 22 ľudí

Chceli by vyrábať altánky, informačné tabule, sušiť huby či robiť kompost. Schválenie projektu očakávajú v najbližších mesiacoch. Obec Ihľany vlastní okolo 600 hektárov lesa, preto by mal byť sociálny podnik zameraný…

V Ihľanoch chystajú verejné osvetlenie a chodníky

Podali sme žiadosť na malú obecnú kompostáreň, aby sme mali kde upratať neporiadok, ktorý sa nám tvorí. Odpad organického pôvodu by sme chceli spracovávať na kompost. Posielali sme žiadosť na…

Na slovíčko so starostom

Veľká udalosť sa u nás stala predminulý týždeň, keď sa nám po roku a pol podarilo zohnať lekára. Keď zomrel doktor Ján Dudáš, mali sme veľký problém s fungovaním. S potešením oznamujem, že obyvatelia…

Na slovíčko so starostom…obce Ihľany

Najväčšiu radosť v obci máme z toho, že sa začali robiť suché poldre, pretože máme veľké neblahé skúsenosti s povodňami. Od roku 2005 sme mali 7-krát vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity s veľkými škodami….

Anketa: Aký je váš názor na zákon o verejnom obstarávaní?

„Na najnižšiu cenovú ponuku vo verejnom obstarávaní doplatili už desiatky miest a obcí – konkrétne na nekvalitné práce, nedokončené stavby či súdne spory,“ povedal podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška,…