Tag Archives: Jozef Bizoň

Vo Vydrníku chcú opraviť cesty a vybudovať nové námestie

Do konca mesiaca október bolo našou prioritou podanie žiadostí na poskytnutie dotácií. Prvou žiadosťou je dotácia z Environmentálneho fondu na rozšírenie splaškovej kanalizácie, ktorú je potrebné dobudovať v časti obce…