Tag Archives: Jozef Kacvinský

Na slovíčko so starostom

V predchádzajúcom období sme zrekonštruovali kultúrny dom, urobili sme pred budovou dlažbu, parkoviská a skultúrnili sme okolie. Nové parkovisko sme urobili aj pod kostolom, aj s prístupovou cestou. Zvnútra sme rekonštruovali…