Tag Archives: Július Andrej Hefty

Historický kalendár – 7. týždeň

» 13. februára zomrel historik a stredoškolský profesor Koloman Demkó (3. 10. 1852 Görömböly – 13. 2. 1918 Budapešť). Študoval na gymnáziu v Gyöngösi, Prešove, Užhorode a v Sárospataku. V rokoch 1873 až 1877…