Tag Archives: Kapura

Osturňa sa vrátila do minulosti

Prvý marcový týždeň sa v Osturni spievalo, tancovalo, páralo perie, strúhali šindle a popritom vyhrávala muzika. Všetci aktéri v ľudových krojoch i originálny interiér chalupy Michala Kroláka nakrátko vytvorili a silne priblížili atmosféru čias dávno…