Tag Archives: Katarína Krullová

Žakovce zrenovujú kultúrny dom a rozšíria čističku odpadových vôd

Tak ako po minulé roky, aj v tomto plánujeme zrealizovať niekoľko investičných akcií v obci. Momentálne finalizujeme projektovú dokumentáciu k projektu Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku. Po dokončení dokumentácie vyhlásime…

Žakovce pripravujú nový územný plán

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa snažili našu obec niečím vynoviť. Osobne si myslím, že sa nám znova podarilo urobiť množstvo poriadnej práce, ale zhodnotiť to musia…

Čo nového v Žakovciach? Zisťovali sme u starostky

Rok 2016 bol pre obec Žakovce dosť náročný. V tomto roku sme v obci urobili množstvo práce, ktorá je jasne viditeľná a občania sa z toho tešia. V závere roka 2015 sme v obci zrealizovali I….

Na slovíčko so starostkou Žakoviec

Koncom roka sa nám podarilo vymeniť svietidlá, na ktoré sme dostali dotáciu z ministerstva hospodárstva, a teda teraz už máme nové verejné osvetlenie. Minulý rok sa nám podarila výstavba ďalšej etapy…