Tag Archives: Kristína Gregoričková

V Osturni chcú pokračovať v svedectve ľudových tradícií

Obec sa zamerala na spropagovanie ľudových tradícii a ich zachovanie prostredníctvom zriadenej Osturňanskej izby, kde obec prezentuje ľudový odev – kroj, náradie, prístroje, nástroje, ktoré používali naši predkovia pri práci a zabezpečovaní…

Na slovíčko so starostkou…Osturne

Za posledné obdobie sme zrekonštruovali pozemné komunikácie za podpory Správy a údržby ciest PSK a došlo k uloženiu asfaltu, a tým sa vlastne poriešila celá komunikácia, ktorá je v ich správe. Bola to investícia v cene…