Tag Archives: Ladislav Oravec

V Malom Slavkove budú občianske hliadky i zberný dvor

Momentálne dokončujeme rekonštrukciu materskej školy. Nad kultúrnym domom, v ktorom je aj škôlka, vzniklo nové poschodie, čím sa rozšírila kapacita škôlky z 20 detí na 60. S nadstavbou sme začali…

V Malom Slavkove začnú aj s agroturistikou

Obec prežíva stavebný boom. Za dva roky stúpol počet obyvateľov o 250, rozvíril sa cestovný ruch a na jar by mal investor začať s jazdeckým areálom. „Ovocím“ stavebného boomu sú…

V Malom Slavkove idú stavať hasičskú zbrojnicu

Začíname po kontrole verejného obstarávania s výstavbou materskej školy. Rekonštruovali sme miestne komunikácie v dĺžke 500 metrov, práve realizujeme výstavbu kanalizácie a miestnej komunikácie, dostali sme dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Získali sme aj…

Získali vzácne relikvie patróna hasičov

Uplynulú sobotu zažila obec Malý Slavkov výnimočnú sv. omšu. V rímskokatolíckom kostole pribudli relikvie hneď dvoch svätých. „Tá iskierka tu bola už minulého roku, ale vtedy sa nám nepodarilo získať relikvie…

S dotáciou na škôlku to riskli a vyplatilo sa

Na rekonštrukciu materskej školy sme pred dvomi rokmi dostali dotáciu 50-tisíc eur. Naša predstava bola, že škôlku prerobíme kompletne, ale finančné prostriedky boli nedostatočné. Dotáciu sme vrátili a zapojili sme sa…

Malý Slavkov má šikovných ochotníkov aj turnaj v mariáši

Na prelome rokov 2014 a 2015 sme zrekonštruovali miestnu komunikáciu, kultúrny dom a čiastočne obecný úrad. Máme niektoré nové chodníky, postavili sme multifunkčné ihrisko. V tomto roku sa tiež pripravujeme na výzvy, chceme…

Na slovíčko so starostom…Malého Slavkova

Tešíme sa, že sme zdarne ukončili minulé programovacie obdobie, v ktorom sa nám podarilo sedem projektov. Participujeme v miestnej akčnej skupine pre rozvoj regiónu Spiš a v minulom programovacom období nás bolo…

Anketa: Aké máte vo vašej obci skúsenosti s rómsku občianskou hliadkou?

Pod Tatrami máme niekoľko obcí, v ktorých početné zastúpenie tvorí rómska komunita. O udržiavanie poriadku v osadách sa nie všade a vždy môže starať štátna či obecná polícia (v tom lepšom prípade, keď je…