Tag Archives: Marcela Ištocyová

V domove dôchodcov začali s rekonštrukciou, cena sa zvýši

Od 22. februára bude časť klientov obývať zrekonštruované izby. Okrem sociálneho zariadenia budú mať seniori na bunkách aj vlastnú kuchynku či televízor. Po troch mesiacoch v provizórnych podmienkach sa časť klientov…

Kežmarský Domov dôchodcov znížil ceny

Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bola prizvaná i nová riaditeľka Zariadenia pre seniorov a ZOS Náruč Marcela Ištocyová, ktorá predniesla správu o fungovaní. Najvýraznejšou zmenou vo fungovaní zariadenia je úprava všeobecne záväzného nariadenia, ktoré…