Tag Archives: Mária Matlochová

Pongrácovce vybudujú športové ihrisko a opravia cesty

Pre rok 2019 si obecné zastupiteľstvo v Pongrácovciach dalo za cieľ vybudovať športové ihrisko najmä pre deti, ktorých máme na našu maličkú obec veľmi pekný počet (30 detí do 15…