Tag Archives: Marián Gaborčík

Vojňany dokončujú obnovu kultúrneho domu, pripravujú výstavbu domov

V minulom roku sme ukončili rekonštrukciu miestnych komunikácií cez Program rozvoja vidieka a podali sme žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o vrátenie finančných prostriedkov zhruba vo výške 76-tisíc eur….

Vojňany prišli za rok o všetkých svojich 90-tnikov

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme sa zhodli, že najpálčivejšie témy sú rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý má viac než 40 rokov a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Výzva na kultúrny dom bola zrušená pre…

Vo Vojňanoch vylepšili škôlku, jeden projekt im zrušili

V minulom roku gro práce spočívalo vo vypracovaní projektov v rámci programu rozvoja vidieka. Mali sme kompletne vypracované a vysúťažené dva projekty, jeden sa týkal kompletnej rekonštrukcie kultúrneho domu, s tým, žeby sa mala…

Na slovíčko so starostom obce Vojňany

Minulý rok bol skôr „prípravný rok“, keďže nové programové obdobie sa začína rozbiehať len teraz. Realizovali sme veci, ktoré boli najpálčivejšie a menej finančne náročné: zrealizovala sa čiastočná kanalizácia pred domom…