Tag Archives: Martin Hajko

Štôla zafinancovala rekonštrukciu osvetlenia z rozpočtu

V priebehu dvoch rokov sme robili rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci vrátane výmeny svietidiel za úsporné. Práce máme konečne ukončené, máme aj revíznu správu a verím, že to prinesie…

V Štôle plánujú škôlku aj detské ihrisko

Uplynulý štvrtok sme skolaudovali multifunkčné ihrisko, ktoré sme si postavili z vlastných prostriedkov. Požiadali sme síce aj  o nenávratný finančný príspevok na tento projekt z Programu rozvoja športu v roku 2015, ale náš projekt…

Multifunkčné ihrisko postavili v Štôli svojpomocne

Z vlastných zdrojov a z peňazí sponzorov – občanov, ľudí z okolia a majiteľov chát, sa nám podarilo dokončiť pred pár týždňami multifunkčné ihrisko. Dotáciu na projekt z úradu vlády sme, žiaľ, nedostali. Chceme ešte upraviť…

Na slovíčko so starostom…Štôle

V uplynulej dobe ma veľmi potešilo, že sme po dlhých rokoch v našej obci zorganizovali pre našich seniorov podujatie – posedenie na tému Mesiac úcty k starším. Naposledy sa tu niečo také udialo,…