Tag Archives: Matej Slavkovský

Historický kalendár – 20. týždeň

14. mája sa narodil obchodník a podnikateľ Karol Augustín Scholtz (14. 5. 1799 Matejovce – 30. 3. 1881 Matejovce). Už v 30-tych rokoch 19. storočia po ukončení obchodnej školy viedol…

Historický kalendár – 4. týždeň

» 27. januára sa narodil učiteľ Ján Bendík (27. 1. 1917 New York – 13. 11. 1987 Poprad). Po príchode do Popradu navštevoval od roku 1928 ľudovú školu a pokračoval v štúdiu…